پوستر
نشانه ها
تصوير سازی
وب سايت
وب انيميشن
دوربين من
ديگر طرح ها
مجموعه سرد-آب‌ها
قبلی مجموعه سرد-آب‌ها بعدی
سرداب مکانی در زیر زمین بوده است تا در گرما به آن پناه ببرند یا آب و مواد غذایی در آن نگاه دارند تا خنک بماند یا فاسد نشود. همچنین مکان نگاه داشتن مرده‌ها تا پیش از خاکسپاری بوده است. سرداب رسول کمالی اما، فضایی برای نمایش است و خود بازیگر آن است تا به مثابه یک انسان معاصر دغدغه‌هایش را بیان کند. در این سرداب آب در جریان است (مرداب نشده و بوی تعفن و لجن به خود نگرفته) گویی آین آب به قنات‌های جغرافیا و تاریخ ما متصل است، قناتهایی که حیات‌بخش بخش اعظمی از مردمان سرزمین‌های سوزانِ کویر بوده است جغرافیایی که تاریخش احساس‌ها و اندیشه‌های بسیاری را به سرداب‌ها رانده یا ازدیده پنهان داشته است.

علی سجادیه


امتياز از سه: 2.68 در مجموع 22 رای.
Starr - 2mjk6r08@mail.com
That in'ithgss perfect for what I need. Thanks!
Name
Email
Comments
Please answer
Vote
Best Good Med Bad